Eveline Demeulemeester

Eveline Demeulemeester

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

Vanuit mijn persoonlijkheid en grote interesse in de verhalen van mensen, waren studies psychologie voor mij quasi een evidentie. Na mijn bacheloropleiding aan de KU Leuven vervolledigde ik mijn opleiding aan Universiteit Gent, waar ik in 2016 afstudeerde als Master in de Klinische Psychologie. Ik kon werkervaring opdoen met uiteenlopende doelgroepen in diverse psychiatrische ziekenhuizen. Op heden ben ik werkzaam als psycholoog op de psychiatrische dagbehandeling van het AZ Delta te Roeselare. Ik koos ervoor mij te verdiepen in het psychodynamisch denkkader via het postgraduaat psychoanalytische psychotherapie, een vierjarige therapie-opleiding aan de KU Leuven. Daarnaast investeer ik in continue bijscholing via studiedagen, intervisie en een eigen leeranalyse.

Psychologencommissie erkenning 922117191
Visum FOD 262989
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (VVPT)

Werkwijze

In de eerste plaats wil ik een veilige ruimte bieden waar u vrij kan spreken. Samen bekijken we hoe uw huidige gevoelens en moeilijkheden een plaats krijgen binnen uw levensverhaal en context. Als psycholoog bied ik naast steun en erkenning ook aanmoediging om actief over uzelf te reflecteren. We gaan op zoek naar herhalende patronen van moeilijkheden, gevoelens en gedachten waar u in het dagelijkse leven tegenaan loopt. De therapeutische relatie staat centraal, het is dan ook binnen de veiligheid van deze relatie dat we terugkerende patronen ontdekken en samen werken aan alternatieven.

Elke persoon en diens verhaal is uniek. Tijdens de eerste gesprekken nemen we de tijd om wederzijdse verwachtingen af te stemmen. We bekijken samen welke vorm en frequentie het best aansluit bij uw verhaal en hulpvraag.

Aanbod

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij mij terecht met volgende vragen en twijfels:

Emotionele problemen
sombere gevoelens, depressie, leegte, …

Identiteitsvragen
zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling, levensgeschiedenis,…

Zingevingsvragen
keuzes, aanpassingsproblemen, levensfase, …

Verlieservaringen
rouw, trauma, relatiebreuk,…

Relationele vragen
communicatie, intimiteit, uit elkaar groeien,...

Vaak tonen klachten zich als onduidelijk of vaag in een algemeen gevoel van ‘zich niet goed voelen’, ook dan bent u welkom om samen zicht te krijgen op uw moeilijkheden.

Contacteer me

Consultaties gaan steeds door na afspraak. U kan me bereiken per mail contact@evelinedemeulemeester.be, telefonisch 0472 31 54 17 of via het contactformulier.

Afspraken dienen minstens 24u vooraf te worden geannuleerd, indien niet wordt de voorziene tijd in rekening gebracht.

Eveline Demeulemeester

Praktijk De Zwaluw
Zultseweg 10
8790 Waregem

0472 31 54 17

BE91 0018 9784 1776

Ondernemingsnummer: 0689.954.268

    Eveline Demeulemeester
    Zultseweg 10
    8790 Waregem
    contact@evelinedemeulemeester.be