Eveline Demeulemeester

Eveline Demeulemeester

Klinisch Psycholoog

Vanuit mijn persoonlijkheid en grote interesse in de verhalen van mensen, waren studies psychologie voor mij quasi een evidentie. Na mijn bacheloropleiding aan de KU Leuven vervolledigde ik mijn opleiding aan Universiteit Gent, waar ik in 2016 afstudeerde als Master in de Klinische Psychologie. Ik kon ervaring opdoen in zowel een psychiatrisch- als algemeen ziekenhuis. Momenteel ben ik werkzaam als afdelingspsycholoog voor de afdeling acute zorg binnen een psychiatrisch ziekenhuis. In 2018 ging ik van start met een eigen praktijk binnen paramedisch huis Saltus te Waregem. Ik koos ervoor mij te verdiepen in het psychodynamisch denkkader met het postgraduaat psychoanalytische psychotherapie, een vierjarige therapie-opleiding aan de KU Leuven.

Werkwijze

Mijn praktijk richt zich tot (jong)volwassenen (18+) en ouderen.

In de eerste plaats wil ik een veilige ruimte bieden waar je op verhaal kan komen. Samen bekijken we hoe jouw huidige gevoelens en moeilijkheden een plaats krijgen binnen je levensverhaal en context. Als psycholoog bied ik naast steun en erkenning ook aanmoediging om actief over jezelf te reflecteren. We gaan op zoek naar herhalende patronen van moeilijkheden, gevoelens en gedachten waar je in het dagelijkse leven tegenaan loopt. De therapeutische relatie staat centraal, het is dan ook binnen de veiligheid van deze relatie dat we terugkerende patronen bekijken en samen werken aan alternatieven.

Elke persoon en diens verhaal is uniek. Tijdens het eerste gesprek nemen we de tijd om verwachtingen af te stemmen. We stippelen een traject uit op jouw unieke maat, we bekijken samen welke werkwijze, vorm en frequentie het best aansluit bij jouw verhaal en hulpvraag.

Service 1

Individueel

Binnen een individueel traject maken we plaats voor jouw beleving en hoe deze kan worden gekaderd binnen jouw levensverhaal en je leefomgeving. We staan stil bij wat moeilijk gaat maar ook waar jouw veerkracht ligt. Samen zoeken we naar alternatieven voor het omgaan met hindernissen en moeilijkheden.

50€ / 1 uur
Service 1

Koppel

Koppelgesprekken zijn mogelijk binnen een individueel traject, of voor koppels die wensen samen op gesprek te komen. In de eerste plaats wil ik een veilige omgeving creëren waarin beide partners evenwaardig zijn. In deze veilige ruimte kan er worden gesproken en geluisterd. Ik probeer rustpunten te plaatsen in het gesprek die uitnodigen tot reflectie, steeds met zorgvuldige aandacht voor de beleving van beide partners.

60€ / 1 uur
Service 1

Gezin

Als mens leven we samen in relaties, de ene al complexer dan de andere. Tijdens moeilijke momenten verliezen we dan ook vaak de verbinding met diegene rond ons. Daarom kan het belangrijk zijn deze verbinding opnieuw te herstellen. Ik wil jullie de kans aanreiken om samen te gaan zitten en spreken, maar vooral te luisteren om zo tot begrip en erkenning te komen. De aanwezigheid van een onpartijdige ‘derde’ kan aanzet geven tot een nieuwe vorm van communicatie.

70€ / 1u15min

Contacteer me

Consultaties gaan steeds door na afspraak. U kan me bereiken per mail contact@evelinedemeulemeester.be, telefonisch 0472 31 54 17 of via het contactformulier.

Afspraken dienen steeds 24uur vooraf te worden geannuleerd.

Eveline Demeulemeester
Paramedisch huis Saltus
Holstraat 107
8790 Waregem
0472 31 54 17
Ondernemingsnummer: 0689.954.268

Eveline Demeulemeester
Holstraat 107
8790 Waregem
contact@evelinedemeulemeester.be